اجاره بخاری

•بخاری آبسال کپسولی (توضیحات بیشتر)
•بخاری کپسولی بزرگ (توضیحات بیشتر)
•بخاری انرژی شهری (توضیحات بیشتر)
•بخاری انرژی کپسولی (توضیحات بیشتر)
•بخاری تمام اتومات فن دار (توضیحات بیشتر)
•بخاری جت هیتر برای 2000 متر مکعب (توضیحات بیشتر)
•بخاری جت کوچک (توضیحات بیشتر)
•بخاری جت هیتر بزرگ 4000 متر مکعب (توضیحات بیشتر)
•بخاری پاسید یا قارچی (توضیحات بیشتر)
•بخاری برقی 3 فاز (توضیحات بیشتر)
•بخاری هیتر فن دار (توضیحات بیشتر)

موسسه پرنیان ارائه دهنده سیستم های سرمایشی و گرمایشی با کادر فنی مجرب